1. O Pravilima privatnosti

1.1.  Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi Sedef d.o.o., Slatina, Trg sv. Josipa 1, OIB: 54886588227 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2.  Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanja privatnosti te zaštite osobnih podataka i korisnika Moyra Hrvatska web trgovine (dalje: „Klijenti“ ili „Vi“). Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3.  Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuju se od dana 25. svibnja 2018. godine.

1.4.  U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na e-adresu sedefdoo@gmail.com

  1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.  Obrađujemo osobne podatke (1) koje ste nam dali prilikom registracije Vašeg korisničkog računa, (2) u vezi Vaših kupovina preko Moyra Hrvatska web trgovine, (3) o korištenju Moyra Hrvatska web trgovine kao i (4) o kupovini u Moyra Hrvatska fizičkoj trgovini.

2.2.  Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:

2.2.1. Vaše identifikacijske podatke

ime, prezime;

prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);

2.2.2. Vaše kontakt podatke

kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

telefon, E-adresa;

2.2.3. Dodatni podaci nužni za potrebe izvršenje transakcija

Način plaćanja, broj bankovne kartice;

2.2.4. Podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa

Datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom;

2.2.5. Podaci koji su proizašli iz našeg korištenja Moyra Hrvatska web trgovine

Datum i vrijeme pristupanja Moyra Hrvatska računu, IP adresa, radnje po računu, status primanja newsletter-a;

  1. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo zato što ste korisnik ili ste podnijeli zahtjev da postanete korisnikom Moyra Hrvatska web trgovine. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.1.1. Kako bismo Vam omogućili korištenje Moyra Hrvatska web trgovine (kupovinu putem Moyra Hrvatska web trgovine). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama;

3.1.2. Kako bismo sukladno Vašim kupovnim interesima, mogli prilagoditi našu ponudu te Vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je naš legitiman interes;

3.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

3.1.4. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

  1. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

4.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

4.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

4.2.1. Treći pružatelji usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje itd. U tom slučaju, oni obrađuju Vaše osobne podatke isključivo po našem nalogu;

4.2.2. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i ostale osobe kada je to potrebno kako bi mi udovoljili našim zakonskim dužnostima. U tom slučaju, oni obrađuju Vaše osobne podatke sukladno njihovim zakonskim ovlastima odnosno zadaćama;

  1. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

5.1. Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Europske Unije.

  1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

6.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

6.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

6.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

6.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

6.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

  1. Koji je period čuvanja Vaših osobnih podataka?

7.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

7.2. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

7.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

7.4. Vaše ostale podatke kao korisnika Moyra Hrvatska web trgovine čuvamo sve dok ste naš registrirani korisnik. Nakon što to prestanete biti, brišemo ih u nama najkraćem razumno mogućem roku.

  1. Vaša prava

8.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

8.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

8.3. Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Vaš zahtjev možete uputiti na sedefdoo@gmail.com  uz naslov Zahtjev za ostvarenje prava ispitanika.

8.4. Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Podatke možete ispraviti sami, pristupom u Vaš profil na Moyra Hrvatska web trgovini.

8.5. Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Vaš zahtjev možete uputiti na sedefdoo@gmail.com uz naslov Zahtjev za ostvarenje prava ispitanika

8.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Vaš zahtjev možete uputiti na sedefdoo@gmail.com uz naslov Zahtjev za ostvarenje prava ispitanika.

8.7. Pravo na povlačenje suglasnosti i zaborav:

Imate pravo povući svoju suglasnost koju ste nam dali za obradu nekih Vaših osobnih podataka kao i zatražiti njihovo brisanje. Vaš zahtjev možete uputiti na sedefdoo@gmail.com uz naslov Zahtjev za ostvarenje prava ispitanika.

8.8.  Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka –  Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

PREUZIMANJE DOKUMENATA

Dokumenti za preuzimanje i ispis

Zaštita osobnih podataka (PDF)

Preuzmite dokument