Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice https://moyra.hr (stranice) pružatelja usluga, društva SEDEF d.o.o. sa sjedištem u Slatini, Trg sv. Josipa 1, OIB: 54886588227, upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte sedefdoo@gmail.com.

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Pristupanjem internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice https://moyra.hr (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prestanite koristiti stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranice

 1. Sedef d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na stranici. Nastavak pristupanja stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Sedef d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
 2. Sedef d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicom.

Vaša je dužnost i obveza koristiti stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Sedef d.o.o.  ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Opći uvjeti internetske trgovine

Molimo da se prije početka korištenja usluga internetske trgovine (usluga) na internetskoj stranici https://moyra.hr (stranica) društva Sedef d.o.o. sa sjedištem u Slatini, Trg sv. Josipa 1, OIB: 54886588227, upoznate s Općim uvjetima internetske trgovine. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte sedefdoo@gmail.com. Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na internetskoj stranici. Isporučitelj (prodavatelj) proizvoda ponuđenih u internetskoj trgovini  https://moyra.hr  je Sedef d.o.o.  Slatina, a kupac robe je posjetitelj internetskog kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac za narudžbu i pošalje ga prodavatelju.

Isporučitelj naručene robe je Sedef d.o.o., Trg sv. Josipa 1, 33520 Slatina

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem usluge putem stranice prihvaćate Opće uvjete internetske trgovine (Opći uvjeti). Ako se ne slažete s navedenim, molimo prekinite s korištenjem usluge.
 2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internetske stranice https://moyra.hr

Promjene Općih uvjeta

 1. Sedef d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici. Nastavak korištenja Usluge smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Sedef d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Registracija korisnika

 1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
 2. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
 3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno koristiti se imenima javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Sedef d.o.o. ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
 4. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, robnih marki ili internetskih stranica.
 5. Nije dopušteno registriranje dvaju ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
 6. Sedef d.o.o. zadržava pravo odbijanja registracije, kao i ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa na koji je korisnik registriran u slučaju kada korisnik na bilo koji način krši Opće uvjete ili na neki drugi način usporava ili ometa rad stranice. Sedef d.o.o. zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
 7. U postupku registracije Sedef d.o.o. će prikupljati određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

Korištenje stranice i interakcija korisnika

 1. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranici.
 2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Sedef d.o.o. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštio Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti slanjem e-poruke na e-adresu sedefdoo@gmail.com.
 3. Svaki korisnik osobno je odgovoran za interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima stranice, te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, a u skladu s tim Sedef d.o.o. ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranice.
 4. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako bi:
 • Se predstavljali u cilju vlastite promocije;
 • Naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
 • Poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
 • Maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
 • Obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
 • Prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • Reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
 • Provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, neželjenu poštu, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
 • Sugerirali Vašu povezanost sa stranicom;
 • Kršili bilo koji pozitivan propis.
 1. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
 2. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
 3. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Sedef d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Registracija korisnika

 1. Za korištenje usluge potrebno je prijaviti se u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koji se navode u postupku registracije, a na koji se primjenjuju Opći uvjeti korištenja internetske stranice https://moyra.hr
 2. Registracija omogućuje čuvanje započetih narudžbi i naknadan pregled poslanih narudžbi.
 3. U postupku registracije bilježe se osobni podaci koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.
 4. Ugovor o kupnji proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
 5. Registracija se sastoji od dva koraka: u prvom korisnik unosi vlastiti e-mail i željenu lozinku, nakon čega na njegovu adresu e-pošte stižu korisničko ime i lozinka te link za aktivaciju računa. Adresa korisnikove e-pošte njegovo je korisničko ime. Registrirani korisnik u svakom trenutku može promjeniti svoje korisničke podatke te adresu dostave i adresu za naplatu.

Ako na Vašu adresu e-pošte nekoliko minuta nakon registracije ne dođe aktivacijska e-poruka, molimo provjerite pretinac neželjene pošte ili kontaktirajte administratora na https://moyra.hr ili na broj telefona 099 197 93 94. Na raspolaganju smo Vam od ponedjeljka do petka od 08 do 12 sati.

Sadržaj i usluge

 1. Stranica Vam omogućuje korištenje različitih sadržaja i funkcija. Sadržaje stvara Sedef d.o.o., njegovi suradnici i partneri, ali i vi, korisnici. Sedef d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku ukloniti sadržaje i materijale na stranici, uključujući i Vaše sadržaje i materijale.
 2. Objavljivanje Vaših sadržaja na stranici ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Sedef d.o.o. niti da je on s njima suglasan ili ih podržava na bilo koji način.
 3. Sedef d.o.o. ne odgovara za sadržaje koje objavljuju korisnici. Za isti su odgovorni isključivo korisnici koji ga objave.
 4. Sedef d.o.o. ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
 5. Stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze (linkove) do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Sedef d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Sedef d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Sedef d.o.o. samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.
 6. Sedef d.o.o. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranici.
 7. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (sadržaj) objavljeni na stranici, preneseni preko stranice ili povezani (linkani) sa stranice isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Sedef d.o.o. ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 8. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Sedef d.o.o., a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Sedef d.o.o. te nadoknaditi Sedef d.o.o. svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

Sedef d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Sedef d.o.o.  također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava

 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici, uključivo i svi sadržaji koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Sedef d.o.o.
 2. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
 3. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Sedef d.o.o..
 4. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
 • Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
 • Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, njihovih nositelja i Sedef d.o.o.;
 • Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Sedef d.o.o.;
 • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
 1. Radi izbjegavanja svake dvojbe Sedef d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranici dajete Sedef d.o.o. pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Sedef d.o.o. ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

Odgovornost

 1. Sedef d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
 2. Stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Sedef d.o.o. kao niti jedna treća osoba povezana sa njim, ne jamče ni na koji način da upotreba stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice te i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Sedef d.o.o..

Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole Sedef d.o.o., pa iz toga razloga Sedef d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Sedef d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Opće odredbe

Na odnos između Vas i Sedef d.o.o. primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je Trgovački  sud u Bjelovaru.

Jamstva korisnika

 1. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Sedef d.o.o. sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
 • Da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
 • Da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
 • Da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
 • Da korištenje tih sadržaja na stranici neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Sedef d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama;
 • Da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Sedef d.o.o. zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta, uključujući i gore navedena jamstva, preuzeti na sebe, te da ćete Sedef d.o.o. i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

PREUZIMANJE DOKUMENATA

Dokumenti za preuzimanje i ispis

Uvjeti korištenja (PDF)

Preuzmite dokument